Bestuur van Stichting Jan Anderson & Rita Boon

Om zo transparant en deskundig mogelijk te werken, heeft de Stichting Jan Anderson & Rita Boon een bestuur met verschillende taken en verantwoordelijkheden.

De taken bestaan uit: 

  • bepalen van het algemene beleid van de stichting;
  • toezicht op het beheer van de organisatie;
  • vaststelling van het bestedingsbeleid, de begroting en de jaarrekening.

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd, voor een termijn van vier jaar. Bestuursleden kunnen herkozen worden.

Ed Dekker

Secretaris

Jan Anderson

Voorzitter

Jos Klaasse

Penningmeester

Martijn Verbeek

Lid